Moji pomocníci

  

Archanjel Michael
Posiluje element ohňa,
so svetelnými dráhami srdca a tenkého čreva, krvného obehu a trojitého ohrievača

Teraz prikladám svoje prsty, v pozornom pozorovaní prúdenia svetla, a predávam sám sebe žiarivú silu lásky božej...
Archanjel Michael, prosím ťa, zaplav moje telo svojím svetlom...
Venuj mi lásku, radosť, veselosť, uvoľnenie a vnútorný kľud...
Nechaj moje telo a dušu nanovo precitnúť v tom duchovnom slnku lásky, aby sa moje srdce zahrialo v radosti a vďačnosti a vnútorné svetlo zažiarilo ako slnko do môjho okolia...
Daruj mi silu pre môj krvný obeh, aby teplo harmonicky prúdilo celým mojim telom...
Posilni tráviacim ohňom moje vnútorné orgány, ktoré mi slúžia k prijímaniu potravy a jej zhodnocovaniu...
Dopraj môjmu srdcu kľudne a uvoľnene prijímať krv a znovu ju odovzdávať...
Rozšir moju hruď a moje srdce ohňom lásky, poskytni šírku mojej pánve, nechaj ma vnímať radosť zo života..
Archanjel Michael, ochraňuj ma svojím svetelným mečom, stoj po mojom boku, keď ťa zavolám v nebezpečí, ochraňuj môj dom, moje zamestnanie, stoj pri nás všetkých v tejto dobe veľkých zmien!

Archanjel Michael, ďakujem ti


 

Archanjel Rafael
Posiluje element kovu (vzduchu)
so svetelnými dráhami pľúc a hrubého čreva


Teraz prikladám svoje prsty, v pozornom sledovaní prúdenia svetla, a predávam sám sebe žiarivú silu lásky božej...
Archanjel Rafael, daruj mi dobré prúdenie so svojím svetlom...
Otvor moje svetelné dráhy, uvoľni prekážky, ktoré škodia prúdeniu... Nechaj rozplynúť moje staré duševné bolesti, ktoré ako temné mraky zatemňujú čakry...
Nechaj moju auru rozžiariť v jase svojho svetla a pôsobiť cezomňa svojich uzdravujúcich anjelov...

Cez môj dych mi posielaš životnú energiu... So svojím dychom som v neustálom procese výmeny s mojím okolím... Dych je život, je pohyb, je obnova... Pomôž mi zostať pohyblivým vo všetkých životných situáciach.

Archanjel Rafael, uzdrav moje telo... Daruj mi svoje žiariace svetlo, mojim svetelným dráham, ktoré poskytujú mojim pľúcam a môjmu hrubému črevu životnú energiu... V mojich pľúcach obnovuješ životodárny kyslík, takisto ako v mojej krvi a vo všetkých bunkách... V mojom hrubom čreve je všetko, čo je spotrebované, opäť vylúčené... Pomôž mi voľne a kľudne opustiť všetko, čo v mojom živote už nieje potrebné...

Archanjel Rafael, daruj mi svoje iskriace svetlo pre moju auru, pre moje čakry a pre moje svetelné dráhy... Si skvelým lekárom a liečiteľom božím...

Archanjel Rafael, ďakujem ti.

  

Archanjel Gabriel
Posiluje element vody,
so svetelnými dráhami mechúra a ľadvin


 

Teraz prikladám svoje prsty, v pozornom pozorovaní prúdenia svetla, a predávam sám sebe žiarivú silu lásky božej...
Archanjel Gabriel, naplň ma svojím jemným svetlom... Učiň ma jemným a dobrosrdečným...
Príď ku mne v tichu môjho srdca so svojím jasom, aby som cítil tvoju zázračnú dimenziu svetla ako obnovu a prúdenie...

Rozpestri nadomnou svoje svetelné krídla a dopraj mi cítiť ich ochranu... V tomto tichu budem ako kľudné jazero a môžem nahliadnuť do hlbín svojho bytia...
Pôsobíš nádherne v nekonečnej múdrosti prostredníctvom môjho uzdravovacieho cítenia... Potom všetko predávam tvojej moci, a ty pôsobíš v môj prospech podľa svojich nebeských zákonov... Moja duša je ako voda, slzy ma činia mäkkým a ohybným... Tvoje divuplné zákony chránia úrodnosť tejto Zeme... Mesiac ti pomáha ako služobný nástroj...
Strážiš vodu života, duchovnú vodu svetla... Strážiš vodu Zeme ako očistný, plodnosť darujúci element...
V mojom tele pôsobíš svetelnými dráhami mechúra a ľadvin a obnovuješ životnú energiu v mojich orgánoch...


 

Archanjel Gabriel, ďakujem ti.


 


 

Archanjel Uriel
Posiluje element Zeme
so svetelnými dráhami žalúdka a sleziny


 

Teraz prikladám svoje prsty, v pozornom sledovaní prúdenia svetla, a predávam sám sebe žiarivú silu lásky božej...
Archanjel Uriel, venuj mi vnútorný kľud a mier... Zaplav ma svojím jemným zlatým svetlom... Daruj mi stálosť vo všetkých situáciach môjho života... Viem, že všetko správne a dobré a všetky moje životné okolnosti sú s veľkou múdrosťou usporiadané tak ako sú, aby rozvíjali moje vnútorné svetlo... Daruj mi silu poznania, aby som dokázal s trpezlivosťou a porozumením prijímať tieto životné okolnosti...
Nechaj ma znovu pocítiť skutočnú radosť zo života...
Venuj svoje svetlo svetelným dráham, ktoré zásobujú životnou silou môj žalúdok a slezinu... Vďaka tvojej múdrosti sa potrava s pomocou mojej sleziny mení v životnú energiu... Moja pokožka a krv sa prečistí a budú slúžiť môjmu dobrému telesnému zdraviu...
Archanjel Uriel, stoj pri mne, chráň matku Zem, našu živiteľku... Usporiadaj nanovo, čo sme zničili... Vráť ľuďom úžas nad úžasnou múdrosťou duchovných zákonov, ktoré pôsobia na tejto Zemi...

 

Archanjel Uriel, ďakujem ti.


Archanjel Nathanael

 

Posiluje element dreva
so svetelnými dráhami čriev a žlčníka


Prikladám špičky svojich prstov na svoje lícne kosti... V pozornom sledovaní prúdenia svetla predávam sám sebe múdrosť svetla.

Archanjel Nathanael, prosím ťa, aby si moje telo zaplavil svojím svetlom... Venuj mi pohyblivosť, radosť z rozhodovania, novú kreativitu a sviežosť... Nechaj nanovo rozkvitnúť moje svetelné telo, takisto ako u mohutného jarného precitnutia k tebe a ku svetlu božiemu...

Venuj mi novú silu pre moje horné tráviace cesty, pre moje črevá a žlčník... Nech tieto orgány opäť vykonávajú s novou energiou ich výbornú prácu v službách môjho tela...

Archanjel Nathanael, stoj pri nás v tejto dobe transformácie... Buď po našom boku vo všetkých krízach a nekľudu, ktoré nami ľuďmi otriasajú...
Stoj pri mne a podaj mi svoju ruku, aby som sa jej mohol držať...

Archanjel Nathanael, ďakujem ti.