ACP - PRAHA

04.10.2010 15:56

3.10.2010 mi anjeli prostredníctvom Charlesa Virtue odovzdali certifikát:

 

CERTIFIKOVANÝ ANJELSKÝ PRAKTIK

 

ĎAKUJEM

CHARLESOVI VIRTUE ZA JEHO TLMOČENIE ANJELSKÝCH SLOV  A VŠETKÝM ANJELOM ZA POTVRDENIE SPRÁVNOSTI MOJEJ ŽIVOTNEJ CESTY.

 

 

Poďakovanie patrí aj organizátorom seminára :  https://www.kodava.cz/O-nas/KODAVA