Priateľstvo

23.03.2011 00:01

Nie každý chápe význam tohto slova.Priateľstvo je ako materinská láska,bratská láska,večná láska,vysnená láska,vytúžená láska...Nie je to láska,ktorú možno praktizovať pod zámienkou lásky.Je rýdza,bez žiadostivosti a preto je večná.Priateľstvo spája ľudí viac ako láska.Priateľstvo je cenné a posvätné.Ak sme čo len raz mali šťastie okúsiť blaho priateľstva,je našou svätou povinnosťou podriadiť sa jeho zákonom.Nech sa stane čokoľvek,treba zachovať isté pravidlá.Nie je vždy ľahké byť priateľom.Dodržiavať pravidlá priateľstva niekedy vyžaduje nadľudské úsilie.Ale je najdôležitejším putom medzi dvomi ľuďmi,je trvanlivejšie ako láska.

Láska,odhliadnuc od lásky materinskej,sa dá ľahko nahradiť.Ale stisk ruky priateľa je sľubom a na ten sa nezabúda.

Objíímam Vás priatelia.