ENERGOINFORMAČNÝ SYSTÉM

 

Aura a čakry sú časti, ktoré si zaslúžia väčšiu pozornosť, a od ktorých veľa závisí.

Čakry sú akési "energetické kužele", ktoré sú napojené malými energetickými kanáliky vedúcimi k chrbtici na najdôležitejší energetický kanál. Tento kanál spojuje čakry a prechádza chrbticou až k temenu hlavy.

Vlastné sídlo majú čakry v éterickom vibračnom poli. Podobajú sa lievikovitým kvetným kalichom s rozdielnym počtom okvetných lístkov. Vo východnej tradícii sú často označované ako lotosové kvety. Rozdelenie kvetov na jednotlivé lístky znázorňuje kanáliky energie, ktorými energia prúdi do čakier a ktorými je vedená ďalej do vibračných polí. Ich počet je od štyroch takýchto kanálikov u prvej čakry až k tisíci kanálikov siedmej čakry na temene hlavy.

Čakry sú v neustálom otáčavom pohybe. Tejto svojej vlastnosti vďačia za svoje meno - "čakra". Jednotlivé čakry sa otáčajú doľava alebo doprava. V tom tiež môžeme rozpoznať protichodný princíp u muža a ženy.

Čakry väčšiny ľudí majú priemer asi 10 cm. V každom centre energie sú vibrácie všetkých farieb. Jedna farba však vždy dominuje.Tiež farby čakier sú potom jasnejšie a žiarivejšie. Veľkosť a kmitočet vibrácií čakier určujú množstvo a kvalitu energií. Tieto energie môžu byť z kozmu, z hviezd, z prírody, z žiarenia všetkých vecí a bytostí v našom okolí.

Dve najdôležitejšie a základné formy energie sú prijímané základnou čakrou a čakrou temena hlavy. Medzi týmito dvomi čakrami prebieha kanál, na ktorý sú napojené. Z tadiaľto sú tiež "napájané" všetky ostatné čakry. Stúpa tzv. "hadia" sila. Táto sila inak ako had vyčkáva stočená na spodnom konci chrbtice. Jej vstupnou bránou je základná čakra. Z okolia tiež čakry prijímajú priamo tie vibrácie, ktoré momentálne odpovedajú ich frekvenciám. Tak nás spojujú s dianím v našom okolí. Čakry sú bránami, ktoré nás spojujú s neohraničeným svetom jemnejších energií.

Čakry ako energetické centrá sú dôležité pre správne fungovanie tela i ducha človeka. Preto sa hlavne vo východných tradíciách prikladá čakrám veľký význam. Práve rôzne východné náuky a filozofie priradili čakrám mená a tiež kreslené symboly. Priradené im boli aj mnohé iné veci, tóny, farby, časti tela a podobne.

Prvá čakra sa tiež nazýva čakra koreňová alebo základná čakra. Nachádza sa medzi konečníkom a pohlavnými orgánmi. Je spojená s kostrčou a otvára sa smerom dole. Aktívna čakra svieti ohnivo červene. Prvej čakre je priradený element Zem a zmyslová funkcia čuch. Spojuje človeka s fyzickým svetom. Prvou čakrou prúdi energia Zeme do celého systému energií.Tvorí životne dôležitý základ a prameň vitálnej sily pre vyššiu čakru. Mala byť v rovnováhe s čakrou sedmou, aby sme si udržali svoju vnútornú stabilitu.

Druhá čakra sa nachádza sa nad pohlavnými orgánmi a je spojená s krížovou kosťou a otvára sa smerom dopredu. Farba je oranžová a je jej priradený element voda. Zmyslová funkcia pre druhú čakru je chuť. Druhá čakra je centrom pôvodných emócii, sexuálnej energie a tvorivých síl. Rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje druhá čakra medziľudské vzťahy, obzvlášť k druhému pohlaviu.

Tretia čakra je solar - plexus. Táto čakra sa nachádza približne dva prsty nad pupkom a otvára sa smerom dopredu. Farba tretej čakry je žltá až zlatožltá. Element tretej čakry je oheň a zmyslová funkcia zrak. Základným princípom tretej čakry je utváranie bytia. Odtiaľto sú riadené naše medziľudské vzťahy, sympatie a antipatie, rovnako ako schopnosť trvalých citových väzieb. Dôležitou úlohou tretej čakry je vedome riadiť dve spodné čakry, a využívat ich energie. Čakra solar - plexu je v priamom spojení s astrálnym vibračným poľom. Čakrou solar - plexu vnímame tiež priamo vibrácie ostatných ľudí a odpovedajúcim spôsobom na ne reagujeme. S negatívnymi vibráciami, cítime v mieste tretej čakry hroziace nebezpečie - čakra sa stiahne. Nestáva sa to však v prípade, že svetlo v nás je tak silné, že svojím vyžarovaním vytvára okolo nášho tela ochranný obal.

Štvrtá čakra - srdce alebo srdcové centrum. Umiestená je v prostriedku hrudníka vo výške srdce. Otvára sa smerom dopredu. Farba energie čakry je zelená, tiež ružová a zlatá. Ako element jej bol priradený vzduch a zmyslová funkcia hmat. Úloha je zjednocovanie skrz lásku. Zreteľné i v opačnom prípade - smútok, bolesť, strata lásky apod. Prostredníctvom čakry srdce disponujeme veľkým potenciálom uzdravovania. A to ako pre nás, tak i pre ostatných. Centrum-srdce vyžaruje veľmi silno. Otvorená čakra srdce má na ostatných uzdravujúci účinok.  Čakra srdce vyžaruje v zelené farbe. Je to farba uzdravovania, harmónie a sympatie. Keď človek vidiaci auru zbadá u niekoho v oblasti čakry srdce čistú jasnú zelenou farbu, je to pre neho dôkaz výrazných liečiteľských schopností dotyčného človeka. Zlatá, ružovkastá aura označuje človeka, ktorý žije v čisté, oddané láske k božstvu.

Piatou je čakra krčná a hovorí sa jej aj komunikačné centrum. Táto čakra sa nachádza medzi krčnou jamkou a ohryzkom. Je spojená s krčnou chrbticou a otvára sa smerom dopredu. Farba piatej čakry je svetlo modrá. Element tejto čakry je éter a zmyslová funkcia sluch. Éter je tiež nositeľom zvuku, hovoreného aj tvoriaceho slova. Je to sprostredkovateľ informácií na všetkých úrovniach. Éter je chápaný ako priestor (Akáša). V krčnej čakre sa nachádza centrum ľudských vyjadrovacích schopností, komunikácie a inšpirácie. Cez krční čakru vyjadrujeme všetko, čo v nás žije - smiech, plač, pocity radosti i lásky, rovnako ako strachu a hnevu, naše úmysly, priania, myšlienky a názory, naše vnímania vnútorného sveta. Piatou čakrou načúvame vnútornému hlasu Stvorenia. Tadiaľto vnímame tiež naše vnútorné hlasy, nadväzujeme kontakt s naším, vnútri sediacim duchom a prijímame jeho inšpiráciu.

Čakra šiesta -  čakra čela, nazývaná "tretie oko", oko múdrosti, vnútorné oko alebo príkazová čakra. Tretie oko je umiestnené v prostriedku čela, jeden prst nad koreňom nosu. Otvára sa dopredu. Farba čakry je indigovo modrá. V tejto čakre sú "obsiahnuté" všetky zmyslové funkcie a tiež nadzmyslové vnímanie. Šiesta čakra je sídlom vyšších duchovných síl, intelektuálnych schopností rozlišovania, pamäti a vôle. Vlastná farba šiestej čakry je indigovo modrá, ale dajú sa však rozoznať tiež žlté a fialové farebné tóny. Tieto farby poukazujú na jej rozdielne funkcie na rôznych úrovniach vedomia. Racionálne alebo intelektuálne myslenie môže spôsobiť žlté žiarenia. Jasná tmavo modrá farba poukazuje na intuíciu a ucelenosť poznávacieho procesu. Nadzmyslové vnímanie sa prejavuje fialovým farebným tónom. Šiesta čakra je sídlom všetkých uvedomovacích procesov, máme tu schopnosť k prejaveniu , až po materializáciu alebo dematerializáciu. Môžeme tak vytvárať nové reality a staré rušiť. Vývojom nášho vedomia a postupným otváraním šiestej čakry môžeme tento proces stále viac vedome ovládať. Sily našej predstavivosti vytvárajú teraz energiu k naplneniu určitej idei alebo priania. V spojení s otvorenou čakrou srdce môžeme tiež vysielať liečivé energie a uzdravovať na diaľku.

Čakra siedma - korunná čakra. Siedma čakra je umiestnená zo všetkých čakier najvyššie. Nájdeme ju hore v prostriedku nad temenom našej hlavy a otvára sa hore. Farba siedmej čakry je fialová, tiež biela a zlatá. Korunní čakra je sídlom najvyššej dokonalosti v človeku. Tu sme spojení s božským Bytím. Pre prácu s čakrami je nutné sa naučiť pracovať s naším vnútorným "svetom". Cez tento vnútorný svet potom môžeme ovplyvňovať čakry. Môžeme čakry roztáčať, zlepšovať frekvenciu energie čakier, prelaďovať farby a tiež možno zmeniť farbu celej aury. Majú komplexný vzťah k prejavom ľudskej bytosti. Neustále prebiehajú zmeny energetického prúdenia, preto sa využívajú pri diagnostike a zároveň pri terapii.            

Cez čakry sa môžeme rozvíjať, liečiť, Kladne pôsobiť na svoje okolie, ale tiež sa účinne brániť proti "škodcom" vo svojom okolí. Všetko vyžaduje "iba" úsilie a cvičenie. Samozrejme musíme pridať tiež túžbu sa zlepšiť. Bez tejto hnacej sily nezmôžeme nič a budeme iba sklamaní, že vlastne "nič" nefunguje. Otvorenie čakier je možné až po ich vyčistení a taktiež vyčistení biopoľa. Čistota tela sa prevádza vodou. Čistota ducha, duše alebo duchovna sa prevádza modlitbami – mantrovaním, spoveďou a podobne, podľa náboženstva a viery

 

 

1. čakra

2. čakra

3. čakra

4. čakra

5. čakra

6. čakra

7. čakra

Názov

Muladhara

Svadhistana

Manipura

Anaháta

Višuddhi

Adžňa

Sahasrára

Úloha

Praenergia, pradôvera, stabilita, vzťah z Zemi a k materiálnemu svetu, sila presadiť sa

Prapôvodné pocity, plynutie s prúdom života, zmyslovosť, erotika, tvorivosť

Rozvoj osobnosti, spracovanie pocitov a zážitkov, budovanie bytie, vplyv a moc, sila a plnosť, múdrosť prameniaca zo skúseností

Rozvoj kvalít srdce, láska, súcit, delenie sa, spoluúčasť srdcom, nesobeckosť, odovzdanosť, uzdravovanie

Komunikácia, tvorivé sebavyjadrenie, otvorenosť, nezávislosť, inšpirácie, prístup k jemnejším úrovniam bytia

Funkcia poznania, intuícia, vývoj vnútorných zmyslov, duchovná sila, projekcia vôla, prejavenie sa

Dovŕšenie, najvyššie poznanie priamym vnútorným videním, zjednotenie s Najvyšším, univerzálne vedomie

Časti tela

všetko pevné, chrbtica, kosti, zuby, nechty, nohy, hrubé črevo, konečník, prostata, krv, stavba buniek

oblasť panvy, rozmnožovacie orgány, obličky, močový mechúr, tekutiny - krv, miecha, tráviace šťavy, sperma

spodná časť chrbta, brušná dutina, tráviaci systém, žalúdok, pečeň, slezina, žlčník, vegetatívny nervový systém

horní časť chrbta, srdce, hrudník a hrudná dutina, dolná časť pľúc, krv a krvný obeh, koža, ruky

pľúca, priedušky, hltan, hlasivky, hrdlo, šija, čeľusť

malý mozog, uši, nos, dutiny, oči, čelo, tvár, časť nervového systému

veľký mozog, lebka

Farba

Ohnivo červená

Oranžová

Žltá

Zelená

Svetle modrá

Indigovo modrá

Fialová, biela, zlatá

Drahokam

Achát, krvavý jaspis, granát, červený korál, rubín

Karneol, mesačný kameň

Tigrie oko, jantár, zlatožltý topas, citrín

Kuncit, smaragd, zelený nefrit, ružový kremeň, turmalín

Akvamarín, tyrkys, chalcedon

Lapis lazuli, indigovo modrý safír, sodalit

Ametyst, horský krištáľ

Tón

C

D

E

F

G

A

H

Mantra

LAM

VAM

RAM

YAM

HAM

KŠAM

ÓM

Zmysel

čuch

chuť

zrak

hmat

sluch

všechny smysly, i nadsmyslové vnímání

 

Element

zem

voda

oheň

vzduch

éter

 

 

Astrológia

Baran/Mars

Býk, Škorpión/Pluto

Kozorožec/Saturn

Rak/Luna

Váhy/Venuše

Škorpión/Pluto

Lev/Slunce

Strelec/Jupiter

Panna/Merkur, Mars

Lev/Slunce

Váhy/Venuše, Saturn

Blíženci/Merkur, Mars

Býk/Venuše

Vodnár/Uran

Strelec/Jupiter

Vodnár/Uran

Ryby/Neptun

Baran /Saturn

Ryby/Neptun