KARUNA KI

   

 

Systém Karuna-Ki vyvinul v deväťdesiatych rokoch minulého storočia William Rand, čo je relatívne nedávno. Symboly používané v Karune-Ki sa zobrazili v priebehu jeho meditácií, ktoré ho potom tiež viedli pri vývoji systému nazývaného Karuna- Reiki a Karuna-Ki. Harmonizujúce procesy boli vyvinuté a prispôsobené praktickému použitiu po konzultáciach s ostatnými liečiteľmi. Energie používané v Karuna – Reiki/Ki v spolupráci s jednotlivými symbolmi, je možné považovať za nadstavbu štyroch základných Usuiho symbolov. Z hľadiska poznatkov je možné považovať energiu za silnejšiu už len preto, že má zaobaľujúci efekt, liečí chorého a súčastne lieči aj liečiteľa.

Slovo Karuna sa prekladá vo význame „súcitný skutok “. Otvára nás, aby sme užšie spolupracovali so všetkými svetelnými bytosťami, buď vo fyzickej alebo duchovnej sfére. Karuna je holistická (celostná), tj. lieči telo, dušu a myseľ. Používa rozšírený, tzv. „transpersonálny systém čakier “, definujúci viac energoinformačných centier, než klasických sedem, zahrňuje spojenie človeka s planétou zem a hviezdnym systémom. Karuna zahrnuje 9 špecializovaných symbolov, ktoré sa používajú k intenzívnej liečiteľskej práci v troch stupňoch. Nutnou podmienkou k iniciácii do úrovne Karuna-Ki je absolvovanie majstrovského stupňa Reiki, tj. byť iniciovaný na štyri základné Usui symboly.

1 stupeň obsahuje 4 symboly. V základnom stupni sa pôsobí len na srdcovú a príčinnú čakru.

2 stupeň rozširuje základné 4 symboly o ďalšie 4 symboly, ktoré sa využívajú pre liečenie na úrovni kauzálnej čakry ( vyššej príčinnej čakry ).

3 stupeň je majstrovský s využitím deviateho majstrovského symbolu – možnosť spojenia s archanjelskými bytosťami.

Liečenie v jednotlivých stupňoch má charakter kontaktu na jemnohmotné telá v náväznosti na hrubohmotné – fyzické telo. Aplikácia liečenia s použitím Karuna - Reiki/Ki:

- zvyšuje schopnosť tela na samoliečbu
- čistí a uvoľňuje karmické bloky
- spojuje vyššie já s nižším já
- vytvára vyšší stav vedomého uvedomenia
- lieči podvedomé postupy – pomáha odhaľovať ciele – zvyšuje kreativitu
- vytvára dôveru k životu, pomáha liečiť vzťahy a pomery
- objasňuje duševné procesy – pomáha liečiť závislosti – teda komplexne zlé návyky
- Karuna nerieši len problémy hrubohmotného tela, ale súčasne s liečením rieši aj problém príčiny nemoci
- prekonáva dimenzionálne rozdiely medzi liečeným a liečiteľom v náväznosti k získanej karme
- Samotné naladenie na jednotlivé stupne sa realizuje samostatne ako Karuna - Reiki a samostatne ako Karuna – Ki.