Magnetické liečenie na základe filipínskeho liečiteľstva.

 

ZEMSKÝ MAGNETIZMUS

(FILIPÍNSKE LIEČITEĽSTVO)

 

Z hľadiska historického poznatku, je prvým filipínskym liečiteľom pravdepodobne Eleuterio Terte, narodený 25.februára 1900 v San Fabian v Pangasinane, ktorý bol obdarený schopnosťou vykonávať „ psychickú chirurgiu “, a ktorý zomrel pokojnou smrťou v máji 1979 v San Fabian v Pangasinane.  

Prvé zaznamenané stretnutie „ západného “ človeka s psychickou chirurgiou se uskutočnilo v roku 1950. Odhliadnuc od časového horizontu je dnes už na Filipínach viac duchovných liečiteľov a predstaviteľov filipínskeho liečiteľstva. Väčšina týchto duchovných liečiteľov žije na ostrove Luzón najmä v oblasti Pangasinane. Dnes už tento fenomén prenikol aj do iných častí sveta vrátane Európy. Už sa to netýka len Filipín, ale patrí to celému svetu, ako to povedal Bill Schul, americký spisovateľ a výskumník v oblasti psychiky vo svojej knihe „ Psychické hranice medicíny “. V našich podmienkach sa toto liečenie nazýva magnetické liečenie na základe filipínskeho liečiteľstva.  

Iniciácia – naladenie sa zatiaľ realizuje v I. A II. stupni, výnimočne v III. stupni., kde sa už zasahuje do astrálneho tela.  

Po naladení do I. stupňa filipínskeho liečiteľstva je absolvent schopný vykonávať kontaktné liečenie s využitím príslušných mantier. Nie je zatiaľ schopný liečiť na diaľku, fyzický kontakt s pacientom je nutný. Snahou je dosiahnuť adekvátne vibrácie jednotlivých rovín, čím dochádza k liečeniu lokálnej oblasti.  

V II. stupni filipínskeho liečiteľstva získava absolvent kurzu schopnosť liečiť aj na diaľku, tj. bez priameho fyzického kontaktu s liečenou osobou. K tomu využíva kombináciu mantier, dochádza k prekonávaniu priestoru, nie však času – liečenie je možné len v prítomnosti.  

III. stupeň umožňuje zásah do astrálneho tela liečeného nekrvavou cestou a možnosť vykonávania „ psychických operácií “.

Liečenie metódou magnetického liečenia na základe filipínskeho liečiteľstva nie je časovo náročné. Terapeut pôsobí na liečeného v rozsahu 3 – 10 minúť. Časové rozpätie je dané rozsahom onemocnenia liečeného. V niektorých prípadoch sa likvidujú problémy „ na počkanie “, pričom aj tu platí zásada, že „ každá choroba sa dá vyliečiť, nie však každý človek “. Pokiaľ chorý človek nezmení svoj spôsob života, automaticky sa vracia do pôvodných koľají a spúšťa v sebe tzv. samoničiaci mechanizmus.  

Získať schopnosť liečiteľa na základe filipínskej metódy nie je podmienený žiadnou inou psychickou aktivitou ( Reiki, psychotronika, schopnosť biotronika a iné. ) Tiež nie je stanovená žiadna veková hranica pre iniciáciu. Doterajšie poznatky naznačujú, že nestačí len odstrániť negatívnu energiu z postihnutého miesta chorého človeka, ale je nutné tiež energeticky posilniť príčinnú čakru, prípadne postihnuté miesto. Potom sa ako veľmi dobrá kombinácia javí Reiki ako jedna z psychických aktivít – využívania kozmickej energie vo vzťahu k energoinformačnému systému človeka je výborným doplnkom.