Teória

 

REIKI

 

Reiki lieči človeka komplexným spôsobom - telo, dušu a myseľ – osobnosť človeka. Poskytuje pohľad na seba samého.

 Reiki je obľúbenou prírodnou liečebnou metódou, ktorú objavil Dr. Mikao Usui v starých tibetských spisoch. Metóda, ku ktorej dospel dosahuje v súčasnosti svetovú popularitu. Vo svete je známych veľa rôznych typov škôl Reiki, všetky sú nejako prispôsobené osobným predstavám, možnostiam a schopnostiam autorov a zakladateľom. Faktom však ostáva, že všetky vychádzajú z jediného zdroja, ktorým je Usui. Prednosťou tejto metódy zasvätenia – naladenia je, že nepredpokladá bioterapeutické schopnosti uchádzača. Učiteľ - Majster Reiki predáva túto schopnosť účastníkom kurzu takzvaným zasvätením – iniciáciou. Reiki nie je žiadnym náboženským združením, sektou alebo ekonomickou skupinou. V podstate ale hlása prazáklad všetkých náboženstiev - lásku.

 Po naladení do prvého stupňa Reiki je žiak schopný vykonávať kontaktné liečenie cez auru, aktivizujú sa energoinformačné centrá - čakry na tele liečeného a tým aj energetické dráhy – meridiány. Energetická iniciácia prvého stupňa Reiki je na úrovni srdcovej čakry.

 V druhom stupni zasvätenia získava absolvent kurzu schopnosť liečiť na diaľku, tj. bez priameho fyzického kontaktu s liečenou osobou. K tomuto využíva tri symboly - dochádza k prekonávaniu priestoru a časui. Je umožnené pôsobiť na jemnohmotné - astrálne telo liečeného. Zlepšuje sa intuícia, zasvätenec je schopný vnímať príjem a vysielanie energií na diaľku. Energetická iniciácia v druhom stupni Reiki je na úrovni šiestej čakry – teda tretieho oka.

 Tretí stupeň je nazývaný majstrovský. Pred naladením do tretieho stupňa je odporúčané prakticky liečiť – nie je to však vyžadované. V tomto stupni je vyučovaná široká škála techník. Energetická iniciácia v majstrovskom stupni prebieha na úrovni korunnej čakry.